Časté dotazy

Jak mám postupovat, pokud si chci některý z vašich bytů v lokalitě Písnice pronajmout?

Můžete nás kontaktovat buď osobně na kontaktním místě, nebo nám napište na pisnice@cib.cz, koupa@cib.cz či zavolejte na číslo +420 792 316 884 Vyslechneme vaše představy a nabídneme vám vhodný byt v naší lokalitě a domluvíme osobní prohlídku. Pokud se vám bude byt líbit, zašlete dále ke zpracování Žádost o uzavření nájemní smlouvy (stáhnout).

Počítá se s rekonstrukcí interiérů bytů?

Nejen nájemní smlouva, ale i Občanský zákoník garantuje zásadu nedotknutelnosti obydlí. Ve většině případů nemůžeme bez souhlasu nájemce do bytu ani vstoupit, tím méně v něm cokoliv měnit. Celková rekonstrukce bytové jednotky je možná pouze ve zcela vyklizeném bytě a trvá přibližně tři měsíce. Nájemné v rekonstruovaných jednotkách je potom oproti nerekonstruovaným vyšší cca o 3 000 až 5 000 Kč měsíčně, v závislosti na rozsahu a standardu provedení. Protože na sídlišti v Písnici disponujeme rozsáhlým bytovým portfoliem a jednotlivé byty se v čase uvolňují a znovu obsazují, můžeme zájemcům o kvalitnější bydlení navrhnout jiné řešení, například přestěhování do již zrekonstruovaného bytu. V případě zájmu nás kontaktujte.

Chtěl bych si provést stavební úpravy v bytě, jak mám postupovat?

Plánujete-li provádět v bytě rozsáhlejší úpravy, je vaší povinností si od nás vyžádat předchozí souhlas. Provedení stavebních úprav může mít dopad na statickou bezpečnost celého domu či na funkci otopné soustavy nebo jiných technologií. Je proto nezbytné, aby každý rozsáhlejší zásah byl posouzen a schválen.   

Mám závadu na bytě nebo jeho vybavení, jak mám postupovat?

Pohotovostní servis je zajištěn, můžete napsat e-mail na: poruchy@cib.cz, zavolat na poruchovou linku 273 139 331, která je monitorována po celý den, nebo navštívit kontaktní místo přímo v Písnici, v přízemí domu Ke Kurtům 374. V souladu s Nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, ze dne 26. října 2015 vám budou náklady na běžnou údržbu přeúčtovávány v plné výši a náklady na drobné opravy až do výše 100 Kč/m2/rok. Tyto položky se objeví v ročním vyúčtování nákladů.

Bude probíhat nová výstavba na sídlišti?

Současným trendem v moderních metropolích je zahušťování jádra měst. Nechali jsme si proto zpracovat kompletní urbanistickou studii, kterou jsme veřejně představili. Jak se nám podaří tyto vize naplnit se uvidí až v průběhu příštích let.

 

Bude docházet k prodeji bytů do vlastnictví fyzických osob?

S ohledem na strategii naší společnosti není prodej bytů nájemníkům na pořadu dne.

Mohu nájemní smlouvu převést?

Obývají-li byt manželé (nebo registrovaní partneři), mají tzv. společné právo nájmu. Odchodem jednoho z partnerů z bytu nekončí nájemní vztah druhého z nich. Není ani třeba uzavírat dodatek k nájemní smlouvě nebo novou nájemní smlouvu. Potřebujeme pouze doložit vznik partnerství (např. oddacím listem) a důvod partnerova odchodu, v případě rozvodu i dohodu o vypořádání nájemního vztahu, případně příslušné rozhodnutí soudu. V případě, kdy nájemce bytu zemře, může právo nájmu přejít na jiné osoby než manžela/partnera, avšak nejvýše na dva roky. Na osobu, která není příbuzným nájemce, jenž zemřel, nájem na tuto dobu přejde jen se souhlasem pronajímatele. Takovéto případy řešíme vždy individuálně. Převod nájmu na třetí osoby z jiných, než zákonných důvodů schvalujeme vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.      

Mám dluh na nájmu, jak mám postupovat?

V případě neschopnosti hradit včas a řádně závazky z nájemní smlouvy, případně již vzniklé dluhy, je zapotřebí kontaktovat nás na mail pisnice@cib.cz nebo koupa@cib.cz. Následně si s vámi dohodneme individuální schůzku, kde s vámi bude sepsáno písemné uznání závazku a dohodnuta výše splátek dlužné částky, případně budeme hledat jiné individuální řešení přijatelné pro obě strany. I v tomto případě je vhodné problém řešit co nejdříve a předejít tak možné eskalaci problému.

Mohu dát byt do podnájmu?

Podnájem bytu je podle zákona přípustný jen v případě, že v bytě i nadále bydlíte. V jiných případech je možný pouze s naším písemným souhlasem. Takovéto souhlasy s podnájmem vydáváme jen výjimečně a za okolností, které to odůvodňují.    

Mohu v bytě chovat zvíře?

Právo nájemníků na chování domácího mazlíčka v bytě je garantováno zákonem. Trváme však na tom, aby nám byla všechna chovaná zvířata v našich bytech nahlášena. Tato povinnost se týká zvířat, která představují zvýšenou zátěž nebo riziko pro dům a ostatní uživatele domu, tj. psů, koček a jiných větších čtvernožců a také plazů všeho druhu nebo jiných nebezpečných druhů. Současně si vyhrazujeme právo požadovat v případech, kdy počet chovaných zvířat nebo jejich velikost negativně ovlivňuje provoz domu, vybírat za takové zvíře poplatek ve výši 100 Kč/měsíčně na kompenzaci vícenákladů.

Co konkrétně znamená povinnost pojistit byt, zakotvená v nájemní smlouvě?

Nejde o pojištění bytu, ale o pojištění domácnosti, tedy pojištění odpovědnosti nájemce za škody, které by mohly na bytě nebo domě vzniknout jeho zaviněním nebo i náhodou. Jedná se zejména o škody způsobené vodou, které se vyskytují poměrně často. Toto ustanovení smlouvy je spíše doporučujícího charakteru, žádáme vás však, abyste tuto otázku nepodcenili a vyhnuli se případným problémům s likvidací jakýchkoliv škod. Berte prosím v úvahu, že v některých případech pak může škodní událost skončit vaší povinností celou vzniklou škodu nahradit.

Jak budete postupovat, když se mi blíží ukončení platnosti nájmu na dobu určitou?

S každým naším nájemníkem jednáme přímo a individuálně, každý případ je jiný. Nejlépe je nás v předstihu kontaktovat na e-mailu pisnice@cib.cz nebo koupa@cib.cz, případně navštívit naše kontaktní místo na Písnici.

Kde získám potvrzení pro úřady?

Můžete nás kontaktovat buď osobně na kontaktním místě, nebo nám napište na adresu koupa@cib.cz.

Jak mám postupovat, když se v domácnosti změní počet osob nebo mám nové kontaktní údaje?

Změnu počtu osob může provést nájemce osobně v klientském centru, nebo může zaslat žádost na e-mail koupa@cib.cz. Je zapotřebí, aby žádost byla podepsána, a v případě narození dítěte je nutné doložit rodný list, v případě svatby oddací list a v případě úmrtí dodat úmrtní list. Změny kontaktních údajů je možné hlásit opět prostřednictvím e-mailu koupa@cib.cz nebo osobně v klientském centru. Vzory příslušných žádostí jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Je v bytech dostupná kabelová televize a internet?

Ve všech bytových domech je k dispozici pevný internet od společností T-Mobile, Vodafone a JM-NET. V převážné většině domů je nyní připojen i optický internet od společnosti T-Mobile a usilovně pracujeme na tom, aby byla brzy optická síť dostupná ve všech našich domech.

Kontakty na telekomunikační společnosti působící v lokalitě naleznete zde: Kontakty

Kontaktní formulář

Nenašli jste to, co jste hledali? Neváhejte a kontaktujte nás!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů