Pojištění odpovědnosti

Upozorňujeme, že v souvislosti s uzavřenou nájemní smlouvou na užívanou bytovou/nebytovou jednotku je třeba dbát na sjednání pojištění odpovědnosti, a to po celou dobu trvání nájemního vztahu. V případě vzniku škody/pojistné události spojené (nejen) s užíváním bytu zodpovídá nájemce osobně za veškerou způsobenou škodu, a to i mimo užívaný byt. Předcházejte ve vlastním zájmu škodám nejen pravidelnou údržbou a vhodným chováním, ale také zajištěním finančního krytí pro případ jejich vzniku.

Děkujeme za spolupráci.