Řešení odpadového hospodářství Na Písnici

Společnost CIB Rental, s.r.o. v roce 2021 financovala instalaci nového mobiliáře pro kontejnery. Celkem se jednalo o 16 stanovišť a investice činila cca 2,5 mil. Kč. I tímto projektem usilujeme o zkvalitnění veřejného prostoru sídliště Písnice a celkové zkvalitnění života nejen našich nájemců. Poděkování patří také městské částí Libuš, za jejíž významné spolupráce se nám podařilo vyjednat potřebné smluvní dokumenty s Magistrátem HMP.